Sledz nas na portalach społecznościowych

» Fachowe doradztwo

» Profesjonalne projekty

» Szybka realizacja projektów

» Nowatorskie pomys?y

» Narz?dzia marketingowe

» Atrakcyjne ceny

 

O firmie

Nasza firma dzia?a na rynku reklamy od 2000 roku jako pierwsza firma w mie?cie zaoferowa?a swoim klientom profesjonalny monitorowany kolporta? ulotek reklamowych na klamk? ,do skrzynki ,z udzia?em hostess.

Wiele lat pracy da?o nam bogate do?wiadczenia, które zaowocowa?y bardzo skutecznym i uczciwym kolporta?em. Mimo pojawienia si? firm sieciowych spoza naszego miasta ,to my nadal jeste?my liderem na Elbl?skim rynku.

Od 2002 roku oferujemy naszym klientom kompleksowe us?ugi reklamowe od przygotowania logo po wielkie kampanie reklamowe i wyborcze .To my realizowali?my najwi?ksze kampanie wyborcze ostatnich 14 lat. Od samego pocz?tku naszym presti?owym klientem jest C.H. OGRODY, w 2012 roku nasza firma wspó?organizowa?a od strony reklamowej otwarcie MEDIA MARKT w Gdyni ,wspó?pracuje z nami wiele urz?dów i instytucji.

O FIRMIE        HOSTESSY        KOLPORTAŻ ULOTEK        PROJEKT I DRUK        MOBILE REKLAMOWE        KONTAKT

IBC CAPITAL

ul. 12 lutego 25
Elbl?g 82-300

tel. 500 055 043
e-mail: wmcf@wp.pl