Sledz nas na portalach społecznościowych

» Fachowe doradztwo

» Profesjonalne projekty

» Szybka realizacja projektów

» Nowatorskie pomys?y

» Narz?dzia marketingowe

» Atrakcyjne ceny

 

Kolporta? ulotek

Dlaczego my? Jeste?my firm? lokaln? , rodzinn? dobrze znamy potrzeby naszych klientów ,kontrolujemy ca?y proces projektu ,druku i kolporta?u ulotki .Od etapu projektu do drzwi klienta ulotka jest pod naszym sta?ym nadzorem. Odpowiadamy zarówno za jako?? druku jaki kolporta?u , o ka?dej godzinie dania i nocy wiemy gdzie ,kto i ile kolportuje nasze ulotki .Nie wspó?pracujemy jak '' sieciówki '' z podwykonawcami .Korzystamy z grupy w?asnych sprawdzonych kolporterów .

Nasze ulotki kolportowane s? wed?ug ?ci?le opracowanego ,unikalnego planu kolporta?u który dostosowujemy indywidualnie dla klienta , bior?c pod uwag? lokalizacj? jego firmy, bran?? któr? promujemy , grup? docelow? klientów do której ma trafi? ulotka.

Ulotki kolportowane s? na zasadzie jedna ulotka -jedna klamka ,skrzynka ,nie ??czymy zlece? , dla wzmocnienia efektu akcji nie kolportujemy konkurencyjnych firm na tym samym obszarze dystrybucji w tym samym czasie. Kilka razy dziennie klient otrzymuje skan raportu , mo?e na bie??co kontrolowa? dystrybucj? swoich ulotek.

Efekty kolporta?u nie rzadko s? szokuj?ce -klient dzwoni by wstrzyma? akcj? bo nie jest w stanie odbiera? telefonów od klientów z ulotki , b?d? sko?czy? mu asortyment promowanego produktu.

O FIRMIE        HOSTESSY        KOLPORTAŻ ULOTEK        PROJEKT I DRUK        MOBILE REKLAMOWE        KONTAKT

IBC CAPITAL

ul. 12 lutego 25
Elbl?g 82-300

tel. 500 055 043
e-mail: wmcf@wp.pl