Sledz nas na portalach społecznościowych

» Fachowe doradztwo

» Profesjonalne projekty

» Szybka realizacja projektów

» Nowatorskie pomys?y

» Narz?dzia marketingowe

» Atrakcyjne ceny

 

Projekt i druk

W dzisiejszych czasach ka?dy mo?e zamówi? sobie ulotk? przez internet ,ale nie ka?dy potrafi j? profesjonalnie zaprojektowa?, zgodnie z zasadami obowi?zuj?cymi w ?wiecie marketingu. Tworzymy nie tylko ulotk?, wkomponowujemy j? w ju? istniej?ce leyauty firmy, pomagamy skomponowa? asortyment w ulotkach i gazetkach produktowych, doradzamy w wyborze form promocji i rabatów.

Gdy firma nie posiada jeszcze ?adnej identyfikacji wizualnej nasi graficy tworz? od podstaw wszystkie jej elementy takie jak logo w ró?nych formatach, wizualizacj? witryn sklepowych, kasetonów i banerów elewacyjnych, ekspozycj? logo w firmie, leauty materia?ów reklamowych niezb?dnych w firmie takich jak wizytówki, karty sta?ego klienta, identyfikatory ,papier firmowy, gad?ety reklamowe.

Drukujemy zarówno wysokie nak?ady na maszynach offsetowych jaki niskonak?adowe na maszynach cyfrowych do formatu a3+ , druk wielkoformatowy odbywa si? na najnowocze?niejszym w mie?cie fabrycznie nowym ploterze ROLAND EXPRES w zestawie z laminatorem na ciep?o 160 cm.

To najwy?szej jako?ci urz?dzenia oferuj?ce grafik? ostr? jak brzytwa o naturalnie ?ywych kolorach do zaoferowania mamy tak ?e reklamy wykonywane z foli ploterowej, aplikowanej na prawie dowoln? powierzchni? doskonale sprawdzaj? si? na samochodach, naczepach witrynach sklepowych ta stara zapomniana technologia, jest niezast?piona przy produkcji napisów takich jak godziny otwarcia, wysprzeda?, rabaty, estetycznie prezentuj? si? i nie zas?ania ekspozycji na witrynach sklepowych, jest odporna na uv, uszkodzenia mechaniczne i warunki pogodowe - jest praktycznie nie zniszczalna do tego stopnia ?e na mie?cie spotyka si? nasze reklamy wykonane kilkana?cie lat temu w ca?kiem dobrym stanie.

O FIRMIE        HOSTESSY        KOLPORTAŻ ULOTEK        PROJEKT I DRUK        MOBILE REKLAMOWE        KONTAKT

IBC CAPITAL

ul. 12 lutego 25
Elbl?g 82-300

tel. 500 055 043
e-mail: wmcf@wp.pl